Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Spirituální služby

Podle Světové zdravotnická organizace (WHO) se zdravím rozumí stav biologické, psychické a sociální pohody.
Současná medicína většinou již uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“.

Co je spirituální péče

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka. Tato péče bývá často mylně chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním, organizovaným v církvích, a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení. Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc, nebo dokonce umírání přinášejí. V tomto čase se totiž u mnoha pacientů objevují tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve, dokud byli zdrávi, nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním. V Nemocnici Na Františku jsme proto spirituální péči začlenili do péče ošetřovatelské a léčebné. 

Vážně nemocní pacienti, jejich blízcí, ale i personál po těžké službě mohou tuto službu využít.

Nemocniční spirituální péči nabízíme:

 • pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem 
 • pacientům, kteří v souvislosti s   nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky
 • pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje
 • pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života
 • pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka
 • příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby
 • příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny
 • příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby
 • příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby 
 • personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený 
 • personálu, který potřebuje konzultovat závažné rozhodnutí s etickými důsledky
 • personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon
 • personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka

Jak spirituální služby zajistit

Duchovní službu si může domluvit pacient nebo jeho rodina přímo při návštěvě na oddělení, a to prostřednictvím sesterského personálu nebo zdravotně-sociální pracovnice.

Informace o poskytovateli spirituální péče

Spirituální péče je v nemocnici zajišťována Českobratrskou církví evangelickou se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1.

Jde především o formu empatického naslouchání, rozhovoru, modlitby, svátosti či jiný vhodný způsob, při plném respektování svobody a důstojnosti každého zúčastněného. Spirituální péči nabízíme všem lidem, i bez jakéhokoliv vyznání.

Koordinátor služby v Nemocnici Na Františku

Petra Štorková

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Kontakt →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram