Zřizovatel nemocnice

Vyřazený ultrazvuk možná ještě pomůže

Vyřazený ultrazvuk možná pomůže lidem v Sýrii

27. 6. 2019

Český červený kříž obdržel od Nemocnice Na Františku diagnostický ultrazvukový přístroj, který by mohl sloužit zdravotníkům v Sýrii k sonografickým vyšetřením.

Humanitární organizace se na nemocnici obrátila s žádostí o darování nefunkčních zdravotnických přístrojů vyřazených z užívání. Nemocnice jí se souhlasem zřizovatele, kterým je Městská část Praha 1, poskytla zmíněný ultrazvukový přístroj. Český červený kříž se ho pokusí ve spolupráci s významnými výrobci zdravotnické techniky uvést alespoň částečně do provozu a využít ho k humanitárním účelům. Pokud přístroj nebude možné znovu použít, organizace zajistí jeho ekologickou likvidaci.

 
Starší ultrazvukový přístroj

.