Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

O nemocnici

O nás

Vítejte v Nemocnici Na Františku, kde historie a moderní medicína společně tvoří jedinečný příběh nepřetržité péče o lidské zdraví po více než šest století.

Naše nemocnice, nacházející se v samém srdci Prahy, je místem, kde se dlouhá tradice péče o pacienta a jeho zdraví prolíná s nejnovějšími léčebnými metodami, aby vám nyní, ve 21. století, poskytla to nejlepší ze současné medicíny.

Jsme připraveni pomoci všem dospělým pacientům, kteří hledají odbornou péči v oblastech interní medicíny, chirurgie, ortopedie, gynekologie, plastické chirurgie, rehabilitace, pohotovostní stomatologické péče a péče o dlouhodobě nemocné. Pro akutní případy je k dispozici náš urgentní příjem s nepřetržitou pohotovostní dobou.

Náš příběh a poslání

Naše nemocnice, založená roku 1354 za účasti arcibiskupa Arnošta z Pardubic a následně podporovaná samotným císařem Karlem IV., je nositelkou bohaté historie a tradice. Od svých počátků, kdy zajišťovala útočiště a péči nemocným a nemohoucím, až po dnešek, kdy je významným poskytovatelem v oblasti ambulantní i lůžkové péče, ji můžeme právem zařadit mezi klenoty českého zdravotnictví.

Velký zájem veřejnosti o naše služby je pro nás závazkem i inspirací, abychom poskytovali péči vždy na té nejvyšší možné úrovni s ohledem na respektování přání a potřeb každého jednotlivce.

Kdo jsou naši pacienti

Naše služby vyhledávají lidé nejen z Prahy a blízkého okolí, ale také ze všech koutů republiky, včetně cizinců a návštěvníků hlavního města.

Většina našich pacientů, zhruba 60 %, přichází přímo z metropole, což svědčí o naší pevné pozici v oblasti páteřní sítě poskytovatelů akutní péče na území Prahy. Dalších 20 % našich pacientů jsou obyvatelé Středočeského kraje, kteří vyhledávají naše služby pro jejich kvalitu a dostupnost. Zbylých 20 % tvoří pacienti z různých krajů České republiky a také ze zahraničí.

Proč jsme unikátní?

Naše nemocnice stojí na základech, které byly položeny před více než šesti stoletími, a přestože se medicína od té doby neuvěřitelně proměnila, Nemocnice Na Františku je živým příkladem toho, jak může dlouhá tradice společně s neustálým inovativním rozvojem vytvářet výjimečné zdravotnické pracoviště.

V kontextu velkých pražských fakultních nemocnic si naše zařízení zachovává svou jedinečnost především díky rodinnému přístupu k pacientům. Tento přístup je výsledkem pečlivě vyvážené kombinace malého, osobního prostředí s unikátním konceptem systému poskytování zdravotní péče. Nemocnice se pyšní ideální skladbou oddělení a odborností, které spolu synergicky působí, aby poskytly pacientům komplexní a koordinovanou péči. V oblastech péče, kterou naše nemocnice přece jen nemůže sama zajistit, pak spolupracujeme s fakultními nemocnicemi a dalšími předními pracovišti.

Několik dat na závěr

Následující údaje vám mohou pomoci získat konkrétní představu o velikosti našeho zdravotnického zařízení. S celkovým počtem 182 lůžek, z nichž 123 je určeno pro akutní péči a 59 pro následnou péči, je naše nemocnice vybavena tak, aby splnila požadavky našich pacientů na široké spektrum služeb. Ročně se u nás uskuteční více než 120 tisíc ambulantních vyšetření a přibližně 5 tisíc pacientů je v naší nemocnici hospitalizováno.

Jsme zaměstnavatelem téměř pěti set lidí, mezi něž patří špičkoví lékaři, sestry, fyzioterapeuti, asistenti, ošetřovatelé a další odborní zdravotničtí pracovníci, dále administrativní pracovníci, pracovníci kuchyně a úklidu, techničtí pracovníci a další dosud nevyjmenované profese. Všech našich zaměstnanců si hluboce vážíme.

V rámci komplexní nabídky služeb pro naše pacienty, obyvatele Prahy a návštěvníky metropole provozujeme pohotovostní lékárnu a prodejnu zdravotnických potřeb s nepřetržitým provozem nacházející se přímo v Nemocnici Na Františku, další naše lékárna s běžným denním provozem se nachází a v Palackého ulici na Praze 1.

Naším zřizovatelem je městská část Praha 1.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram