Zřizovatel nemocnice

Gynekologické oddělení

Umístění: 1. patro levého traktu hlavní budovy

Primář: MUDr. Filip Hron
Vrchní sestra: Bc. Ivana Brožová

Ambulance:
pondělí–pátek 8:00–12:00, 12:30–15:00 hod

Kontakty pro objednání:
tel.: 222 801 381
e-mail: gynekologie@nnfp.cz

Urgentní příjem – gynekologie: nonstop

Nemocnice Na Františku provozuje gynekologickou ambulanci poskytující gynekologicko-porodnickou péči. Zároveň zajišťuje pohotovostní péči o pacientky s akutními obtížemi v úzké spolupráci s urgentním příjmem.

Domníváme se, že základem pro poskytování kvalitní péče je nejen erudovaný personál a kvalitní vybavení, ale především osobní přístup a dostatek času na každou pacientku. Naše ambulance se nacházejí v 1. patře levého křídla budovy, v klidné části nemocnice, kde budete mít dostatek soukromí. Ambulance disponují novým gynekologickým vybavením včetně moderního ultrazvukového přístroje, křesla a kolposkopu.

Náš personál tvoří výhradně lékaři a sestry s mnohaletou klinickou praxí v oboru gynekologie a porodnictví a odbornou erudicí získanou v Česku i zahraničí.

S ohledem na umístění naší nemocnice v centru Prahy je náš personál schopen poskytovat péči rovněž cizincům, a to v anglickém, německém, italském i francouzském jazyce. Objednávání je možné e-mailem: gynekologie@nnfp.cz

Věříme, že právě genius loci Nemocnice Na Františku, která se nachází v srdci hlavního města, na pravém břehu Vltavy, v těsné blízkosti historicky významných míst, je jedním z faktorů, který činí toto místo unikátním.

Gynekologická péče

• Komplexní gynekologická ambulantní péče
• Ultrazvuková diagnostika v oboru gynekologie
• Prevence gynekologických nádorů
• Poradna antikoncepce, neplodnosti a přechodu

V rámci poskytování komplexní péče úzce spolupracujeme s vybranými specializovanými pražskými pracovišti, a to zejména v případě navazující porodnické péče a při řešení onkologických diagnóz.

Díky zavedenému oddělení chirurgie a plastické chirurgie, které se dlouhodobě specializuje na diagnostiku, léčbu a rekonstrukční operace pacientek s onemocněním prsu, se naše péče o ženy stává komplexní.

Prenatální péče

Naše gynekologická ambulance rovněž zajišťuje prenatální péči o těhotné ženy, a to od okamžiku potvrzení gravidity až do termínu porodu, kdy těhotnou předáváme do další péče na jí vybrané porodnické pracoviště. V rámci prenatální péče zajišťujeme všechna doporučená vyšetření, včetně glukózového tolerančního testu (OGTT), cytologického stěru v prvním trimestru gravidity spolu s kolposkopickým vyšetřením a odběrem na stanovení přítomnosti Streptokoka skupiny B (GBS) ve třetím trimestru. K provádění ultrazvukového vyšetření využíváme moderní ultrazvukové přístroje vybavené 3D/4D zobrazením s možností archivace snímků.
V rámci genetického poradenství spolupracujeme se specializovanými pražskými pracovišti.

Rehabilitační péče

Naše nemocnice disponuje rozsáhlým oddělením rehabilitace, které nabízí pomoc rovněž našim pacientkám s poruchami statiky pánevního dna s močovou inkontinencí.

PÉČE O PACIENTKY S AKUTNÍMI OBTÍŽEMI

V rámci urgentního příjmu je v Nemocnici Na Františku zajištěna nepřetržitá pohotovostní péče o pacientky s náhle vzniklými gynekologickými obtížemi, které vyžadují neodkladné vyšetření.

Pohotovostní ambulance je vyhrazena pouze pro akutně vzniklé neodkladné obtíže!

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC

Na aktuální nabídku volných pracovních pozic na našem gynekologickém oddělení se můžete podívat zde.

NAŠI SPECIALISTÉ

MUDr. Filip Hron

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví pracoval 10 let v největší porodnici v České republice, v Ústavu pro péči o matku a dítě, kde se věnoval péči o ženy s diagnózou trofoblastické nemoci. Je členem Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a Evropské společnosti pro diagnostiku a léčbu trofoblastické nemoci. Během studií a své lékařské praxe absolvoval zahraniční stáže v Itálii, Německu a Velké Británii.