Zřizovatel nemocnice

Navigační a znalostní systém

Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku

Dokumentace k ukončení:
Písemná zpráva zadavatele – závěrečná
Hodnotící tabulka – 5 nabídek
Hodnotící tabulka – 3 nabídky
 
Dokumentace k plnění:
Oznámení o ukončení fáze 2 plnění předmětu zakázky
Oznámení o ukončení fáze 1 plnění předmětu zakázky
 
Dokumentace řízení:
Písemná zpráva zadavatele
Rozhodnutí o výběru nabídek a zavedení PCP
Oznámení Rozhodnutí o zavedení PCP – doplnění a přílohy.pdf
Seznam podaných nabídek PCP
 
Doplňující informace:
Vysvětlení ZD č 1.pdf
 
Základní dokumenty ke stažení:
PCP zadávací dokumentace
Příloha č. 1 ZD – Krycí list a ČP.docx
Příloha č. 2 smlouvy – Duševní vlastnictví.docx
Příloha č. 2 ZD (též příloha č.1 smlouvy) – Technické požadavky Projektu.docx
Příloha č. 3 ZD – Hodnotící tabulka.docx
Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o PCP.doc
 
Starší dokumenty:
Dotazník a pozvánka k předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce:
dotazník ke stažení, pozvánka ke stažení