Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Plastický chirurg musí mít 3D představivost, říká primář Josef Kulhánek

18. 08. 2023 
 - NNF
Plastické operace provádí Na Františku více než 20 let. Během své profesní dráhy nasbíral řadu zkušeností jak v Česku, tak zahraničí. Když se před třemi roky otevíralo v Nemocnici Na Františku samostatné oddělení plastické chirurgie, stal se jeho primářem. O medicínských i estetických plastických zákrocích jsme si povídali s renomovaným plastickým chirurgem MUDr. Josefem Kulhánkem, MBA.

Když se řekne plastická chirurgie, lidé si většinou vybaví zvětšení prsou nebo odsátí tuku, což jsou klasické estetické zákroky. Ale na vašem oddělení řešíte i plastiky po onemocněních nebo úrazech. Na jaké operace se zaměřujete?

Nemocnice Na Františku má komplexní chirurgický mamologický program, který se specializuje na operace nádorů u pacientek s rakovinou prsu, a naše oddělení v rámci tohoto programu provádí plastické rekonstrukce prsů po odstranění části prsu nebo odejmutí celého prsu. Dále se naše oddělení zabývá například chirurgií ruky, zejména problémem karpálního tunelu, a také provádíme odstraňování melanomů a kožních nádorů.

Jsou tyto zákroky plně hrazeny pojišťovnou, nebo musí pacient něco doplácet?

Pacient nic nedoplácí. Pokud jsou tyto zákroky prováděny ze zdravotního důvodu na základě indikace lékařem, pak jsou plně hrazeny pojišťovnou.

Může se k vám na takový zákrok objednat i pacient, který byl léčený jinde?

Ano, stává se, že k nám chodí pacientky na rekonstrukční operace prsu z jiných chirurgických pracovišť, kde jim byl prs z důvodu nemoci odstraněn. Není to příliš časté, ale zároveň to ani není výjimkou.

Když se zaměříme na estetické zákroky, které Na Františku také děláte, o co je největší zájem?

Estetické zákroky sice nejsou naše dominantní činnost, spíše okrajová, nicméně na přání klientů provádíme úpravy prsou, nejčastěji jejich zvětšení, dále facelifty a operace očních víček. V menší míře pak provádíme celé spektrum dalších estetických výkonů.

A teď otázka přímo na vás. Proč jste se rozhodl být plastickým chirurgem? Co vás na této práci baví?

Při rozhodování o svém dalším profesním životě, ještě jako teenager, jsem měl úvahy, jestli bych se neměl věnovat nějaké umělecké činnosti, tím myslím třeba malování. Nicméně vnitřně jsem dospěl k tomu, že nemám až takový talent na malování nebo na výtvarnou činnost, abych se s tím dobře uživil, což je možná v Česku problém i pro ty, kteří to umí dobře. Takže jsem se rozhodl svoje umělecké vlohy projektovat do medicínské činnosti.

Je tedy plastický chirurg z části umělec? Protože vy vlastně určité dílo vytváříte, byť se jedná o lidské tělo…

Plastický chirurg podle mě musí mít určitou 3D představivost. Pakliže ji nemá, tak může tuto práci asi dělat taky, ale je to pro něj obtížnější. Určitě je tedy v tomto ohledu výhodnější, pokud si umí výsledek své práce představit ve třech dimenzích.

Jaké zákroky děláte nejraději?

Obecně rád dělám výkony na prsou, ať už je to zvětšení, modelace nebo zmenšení prsou, a rád dělám také nosy. Ne každý plastický chirurg dělá rád úpravy nosů, ale mně se tenhle typ operace líbí.

Říká se, že plastika nosu je jednou z nejnáročnějších operací. Je to tak?

Pokud se jedná pouze o estetickou úpravu nosu a není tam nějaký úraz nebo předchozí operace, tak provedení takové standardní operace nosu z mého pohledu není až tak složité. Ale je potřeba s tím mít dostatečnou zkušenost, protože v tomto případě hodně záleží na odhadu, jak bude celkový výsledek vypadat.

Proč by podle vás měli jít lidé na plastickou operaci právě do Nemocnice Na Františku?

Z mého pohledu to má několik výhod. Tou jednou je kompletní nemocniční zázemí, kde je 24hodinová lékařská služba včetně anesteziologa pro případ komplikací, což na soukromých klinikách nebývá. Na druhou stranu někdo si vybírá soukromou kliniku proto, že preferuje komfort a soukromí. U nás je režim stále více nemocniční, i když si troufám na základě svých zkušeností tvrdit, že naše lůžkové oddělení se může co do komfortu rovnat většině běžných estetických klinik v Česku. Přesto jsme ale tento aspekt zohlednili v ceně našich zákroků, a proto jsou naše ceny nižší, než na soukromých klinikách, přičemž kvalita zákroku i úroveň péče o klienta je naprosto srovnatelná.

Někdy ale lidé skutečně mají obavy, že výkon provedený v nemocnici nebude tak kvalitní oproti soukromé klinice, nebo že se jim lékař nebude tolik věnovat…

Nikdo nemůže operovat jinak v nemocnici a jinak na soukromé klinice. Na soukromých klinikách stále pracuje řada lékařů, kteří částečně pracují i ve veřejných zdravotnických zařízeních. Já osobně se každému klientovi věnuji stejně, a ani si neumím představit, že by tomu bylo jinak.

Jak je to u vás s čekacími lhůtami na operace hrazené pojišťovnami?

Tady bych řekl, že jsme opět ve výhodě oproti větším plastickým klinikám v jiných nemocnicích, protože máme kratší čekací termíny, než některá větší pracoviště, ať už se jedná o rekonstrukce prsu nebo další výkony. Naše termíny se pohybují v řádech měsíců.

Takže někde mohou pacienti čekat třeba déle než rok?

Ano, z mých zkušeností i ze zkušeností pacientů, kteří se pak na mě obrací, vyplývá, že někde jsou čekací lhůty i rok nebo dva.

Chystáte na vašem oddělení nějaké novinky?

V současnosti naše oddělení pokrývá veškeré spektrum výkonů, které jsme schopni na pracovišti takového typu provádět, včetně lalokových plastik defektů nebo poúrazových stavů. Co se týče modernizace vybavení, tak nedávno jsme například pořídili nové vybavení na přenos tuku do jizev jako přípravu před rekonstrukčními operacemi nebo na výplně defektů. 

Jak je vaše oddělení koncipováno?

Oddělení plastické chirurgie má několik lůžek na sdíleném oddělení se všeobecnou chirurgií, a to na vyčleněných pokojích. Snažíme se, aby na těchto pokojích byli pouze pacienti po plastických operacích, ale někdy se může stát, že z kapacitních důvodů je tam umístěný i někdo s klasickým chirurgickým problémem. Máme zavedenou ambulanci plastické chirurgie, kam se lze objednat, a kromě operačního sálu pro velké operace máme také ambulantní sálek pro malé výkony v lokální anestezii, kde provádíme třeba operace očních víček nebo odstraňujeme kožní nádory.

Mohou se pacienti, pokud chtějí, objednat na konzultaci přímo k vám?

Ano, mohou se objednat přímo ke mně, a to přes naši kartotéku. Kontakt zájemci naleznou na internetových stránkách Nemocnice Na Františku v sekci Oddělení – Plastická chirurgie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram