Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

V NNF proběhl seminář pro ambulantní gynekology

05. 10. 2023 
 - NNF

V reprezentačních historických prostorách naší nemocnice se v úterý konalo setkání pražských ambulantních gynekologů.

Primář gynekologického oddělení MUDr. Filip Hron představil přítomným lékařům služby, které naše zdravotnické zařízení může poskytnout jejich pacientkám, a to zejména v oblasti operačních výkonů a specializovaných vyšetření. Přítomní se také mohli seznámit s historií nemocnice.

Po úvodní prezentaci zdravotních služeb a nového gynekologického oddělení následoval blok odborných přednášek od vybraných specialistů z oblasti gynekologie a porodnictví.

Akce proběhla pod záštitou primátora doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a předsedy České gynekologické a porodnické společnosti MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D.

Návštěvníky jménem nemocnice přivítal ředitel MUDr. David Erhart, za zřizovatele nemocnice, městskou část Praha 1, promluvil radní pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku Mgr. Michal Müller.

Dalším váženým hostem byl prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě, který oficiálně představil vzájemnou spolupráci NNF a ÚPMD. Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4-Podolí bude zajišťovat našim pacientkám péči při komplikacích v průběhu těhotenství. Další oblastí spolupráce bude péče o pacientky s poruchami kontinence moči.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram