Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Po 12 letech má NNF vlastní akreditovanou laboratoř

23. 10. 2023 
 - NNF

Nemocnice Na Františku na jaře letošního roku úspěšně spustila provoz vlastní zdravotnické laboratoře. V září laboratoř získala osvědčení o akreditaci, které dokládá dodržování přísných požadavků při provozu laboratoře a při provádění laboratorních vyšetření. Laboratorní služby chce nemocnice poskytovat i externím lékařům a zdravotnickým zařízením.

Nemocnice neměla svoji vlastní laboratoř dlouhých dvanáct let. V roce 2011 tehdejší vedení Františka laboratorní provoz zrušilo a uzavřelo smlouvu se soukromou společností, která laboratorní služby pro nemocnici zajišťovala. Současný ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart se rozhodl po svém nástupu do funkce v roce 2018 tuto situaci změnit a začal se svým týmem připravovat obnovení vlastního laboratorního provozu.

„Výhodou vlastního provozu je nezávislost na externím dodavateli a také možnost přímého dohledu nad všemi laboratorními procesy. To nám umožňuje garantovat špičkovou kvalitu prováděných testů. Vlastní provoz laboratoře nám přinese nejen finanční úsporu, ale také další příjmy do našeho rozpočtu. Zároveň věřím, že po zkušenostech z covidového období, kdy byl nedostatek laboratorních kapacit, bude o naše služby zájem i ze strany jiných zdravotnických zařízení na území Prahy,“ vysvětlil ředitel David Erhart.

Provoz vlastní zdravotnické laboratoře Nemocnice Na Františku vítá i zřizovatel tohoto zařízení. „Osvědčení o akreditaci navíc potvrzuje jak správnost tohoto kroku, tak i vysokou profesionalitu práce laboratoře a jejích odborníků,“ ocenila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

„Považuji to za krok správným směrem a věřím, že laboratoř uvítají a budou využívat pacienti i další zdravotnické subjekty, což posílí postavení naší nemocnice i příjmovou stránku jejího rozpočtu,“ vyzdvihl radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Müller.

Laboratoř poskytuje laboratorní služby v oblastech klinické biochemie, hematologie
a transfuzního lékařství. Zajišťuje základní laboratorní vyšetření pro ambulance a lůžková oddělení Nemocnice Na Františku. V oblasti transfuzního lékařství provádí rozbory krevních skupin a přípravu transfuzních přípravků pro operované či akutně přijaté pacienty.

Nemocnice se chystá oslovit také další zdravotnická zařízení a soukromé lékaře, pro které by chtěla laboratorní služby zajišťovat. Plánuje také zřídit vlastní odběrové místo pro veřejnost.

Novou laboratoř si byli prohlédnout starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská a radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Müller za účasti ředitele Nemocnice Na Františku Davida Erharta, náměstka pro léčebně-preventivní péči Rudolfa Špačka, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Petry Štorkové a vedoucí laboratoře Martiny Hrdinové.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram