Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo koncepci rozvoje NNF do roku 2028

13. 12. 2023 
 - NNF

Posílení postavení Nemocnice Na Františku jako základního pilíře metropolitního zdravotnictví, navázání dlouhodobé spolupráce s hlavním městem Prahou nebo rozvoj spektra poskytované péče. To jsou hlavní body Koncepce rozvoje NNF v letech 2024 - 2028, kterou na svém včerejším zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 1.

„Nemocnice Na Františku prošla v posledních letech řadou změn, které s sebou přinesly vznik nových oddělení, bez nichž nelze poskytovat akutní lůžkovou péči - urgentní příjem, anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení plastické chirurgie a oddělení rehabilitace a fyzioterapie. Podařilo se nám vybudovat vlastní laboratoř klinické biochemie a hematologie. Uspěli jsme také v dotačním programu IROP - REACT-EU, ze kterého jsme financovali obnovu nemocničního vybavení na odděleních akutní péče,“ připomněl dosažené úspěchy ředitel NNF David Erhart. „Věřím, že se dalších pět let ponese ve stejně pozitivním duchu a že se nám společně s našimi zaměstnanci, naším zřizovatelem Prahou 1, hlavním městem Prahou, zdravotními pojišťovnami a dalšími podporovateli podaří dosáhnout cílů, které jsme si v této koncepci stanovili,“ dodal.

„Chceme i nadále úspěšnou, efektivní a respektovanou Nemocnici Na Františku. Už nyní je NNF klíčovým prvkem při zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče v centru hlavního města,“ zdůraznil zástupce zřizovatele, člen Rady MČ Praha 1 pro zdravotnictví Michal Müller s tím, že nemocnice během uplynulých čtyř let prošla významným procesem transformace a modernizace, dařilo se rozvíjet stávající obory lékařské péče a zároveň zakládat nová oddělení. To vše při zachování rodinného přístupu v nemocnici s nejdelší historií v České republice. „V následujících letech nás čekají mnohé výzvy. K těm nejdůležitějším patří zejména najít dlouhodobě fungující model spolupráce s hlavním městem Prahou, nastavit vhodný model financování nemocnice a zaměřit se na další rozvoj v oblasti poskytování zdravotní péče při optimalizaci všech stávajících procesů,“ dodal radní.

K dalším významným bodům koncepce podle Antonína Berdycha, předsedy Komise pro zdravotnictví MČ Praha 1, patří rozvoj materiálního a technického vybavení NNF, IT oblasti, manažerského týmu, modernizace stávající budovy nemocnice a realizace nového pavilonu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram