Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) ustanovila Nemocnice Na Františku pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento pověřenec dohlíží na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a je hlavní kontaktní osobou pro všechny otázky týkající se zpracování osobních údajů a uplatňování práv subjektů údajů.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů a způsoby, jakými se v Nemocnici Na Františku zajišťuje ochrana osobních údajů, naleznete v tomto dokumentu:

Úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů zahrnují:

  • Informování a poskytování poradenství správcům a zpracovatelům údajů a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle GDPR a jiných předpisů na ochranu údajů.
  • Monitorování souladu s GDPR, jinými předpisy na ochranu údajů a politikami správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně přiřazení odpovědností, zvyšování povědomí a školení personálu zapojeného do operací zpracování a souvisejících auditů.
  • Poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu údajů a monitorování jeho provádění.
  • Spolupráce s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů).
  • Působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, včetně předchozích konzultací podle čl. 36 GDPR, a v případě potřeby provádění konzultací o jakékoli jiné záležitosti.

Subjekty údajů mají právo obrátit se na pověřence s jakýmikoli dotazy týkajícími se zpracování jejich osobních údajů a uplatňování jejich práv podle GDPR.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram