Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Setkání ambulantních gynekologů v Nemocnici Na Františku

Vážení poskytovatelé ambulantní gynekologické péče,

odpolední setkání ambulantních gynekologů v Nemocnici Na Františku se bude konat v úterý 3. 10. 2023 od 16:30 hodinposluchárně nemocnice

Akce je pořádaná pod záštitou primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a předsedy ČGPS a SSG MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení Vaší účasti (nahlášení počtu osob) do 29. 9. 2023 na e-mail frantisek@nnfp.cz

Program

17:00Zahájení                                                
17:00-17:05 Úvodní slovo ředitele NNF
Úvodní slovo radního Prahy 1 pro zdravotnictví a NNF
MUDr. David Erhart
Mgr. Michal Müller
17:05-17:10  Úvodní slovo předsedy ČGPS a SSGMUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
17:10-17:20  Historie nejstarší nemocnice v ČRMgr. Lucie Krausová  
17:20- 17:35 Představení poskytované péče v NNFMUDr. Filip Hron

Odborný program

17: 40-17:55Spolupráce registrujícího gynekologa a special. centra                           MUDr. Vladimír Dvořák ml.
17:55-18:05OnkofertilitaMUDr. Nicole Mardešic’ová
18:05-18:15Koexprese biomarkerů Ki67 a p16 v cervikální patologii      MUDr. Markéta Trnková
18:15 -18:25  Strategie léčby gravidity nejasné lokalizaceMUDr. Filip Hron 
18:25-18:35Incidence muskulo-fasciálního poranění v jednotlivých anatomických úrovních pánve u pacientek se symptomatickým sestupem - MRI studieMUDr. Michal Krčmár, Ph.D.

Po odborné části programu následuje neformální setkání s občerstvením a možnost prohlídky nemocnice

Praktické informace pro účastníky akce

Jak se k nám dostanete?

Příjezd MHD:

1) ze stanice metra Staroměstská tramvají č. 17 na zastávku Právnická fakulta

2) ze stanice metra Florenc autobusem číslo 207 na zastávku Nemocnice Na Františku

Po vstupu do budovy hlavním vchodem z Dvořákova nábřeží před recepcí doleva, chodbou v přízemí až na její konec, zde doprava a bílými dveřmi na vnitřní nádvoří nemocnice.  Nádvořím poté přejít na jeho druhý konec, kde je již vstup do historické části nemocnice - pavilon A.

Vše bude jasně označeno šipkami s nápisem SEMINÁŘ GYNEKOLOGIE.

Příjezd vozem:

Parkování v ulici Dušní na vyhrazených místech pro NNF (označeno cedulkami SEMINÁŘ NNF na stěně). Po zaplnění kapacity vjezdem z ulice Dušní přes závoru (vrátnému se prokázat pozvánkou na akci) s možností zaparkování v areálu.

Časový harmonogram akce:

Oficiální zahájení semináře je od 17:00 hod. Od 16:00 již bude zpřístupněno nádvoří pro parkování a bude možnost si dát kávu a malé občerstvení.

Plánovaný konec semináře je v cca 18:35. Následně bude probíhat občerstvení v prostorách historické jídelny a dle počasí i v otevřeném nádvoří původního kláštera.

Plánek nemocnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram