Zřizovatel nemocnice

Interní oddělení

Umístění: 1. mezipatro

Primář: prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.
Vrchní sestra: Bc. Gabriela Kozlová
Počet lůžek: 35 + 5 JIP

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou vnitřních chorob v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství se zvláštním zaměřením na onemocnění srdce a cév, zažívacího traktu a metabolizmus sacharidů.

Multioborová jednotka intenzivní péče – interní část

Umístění: 1. mezipatro střední trakt budovy, po projití skrz internu B

Počet lůžek: 5
Telefonní kontakt: 222 801 374

Jde o specializovanou stanici sloužící pro příjmy pacientů se závažnými, život ohrožujícími stavy.
Zajišťuje především akutní péči o nemocné s kardiorespiračními a metabolickými onemocněními. Stanice je vybavena moderním monitorovacím systémem, umožňujícím sledování základních životních funkcí pacientů, přístrojem pro umělou plicní ventilaci a přístroji pro invazivní i neinvazivní monitorování krevního tlaku. Vybavení také umožňuje provádění externí elektrické stimulace srdečního svalu při závažných poruchách srdečního rytmu. Nemocní s akutními koronárními syndromy jsou řešeni on-line ve spolupráci s Kardiocentrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. U nejzávažnějších případů MOJIP úzce spolupracuje s pracovníky ARO. Zároveň poskytuje konziliární služby všem ostatním oddělením nemocnice.

Interní oddělení A

Umístění: 1. mezipatro zadní trakt budovy, chodbou až na konec a vpravo

Počet lůžek: 12
Telefonní kontakt: 222 801 231

Slouží k překladům nemocných z MOJIP, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje intenzivní péči. Nemocní jsou umístěni na dvou-, resp. třílůžkových pokojích. Na stanici se soustřeďují především nemocní po infarktu myokardu, plicní embolii, epizodě akutního srdečního selhání, před a po srdečních katetrizacích nebo po kardiochirurgických výkonech.

Interní oddělení B

Umístění: 1. mezipatro střední trakt budovy, za CT vyšetřovnou vpravo

Počet lůžek: 23
Telefonní kontakt: 222 801 316

Jde o nově zrekonstruovanou stanici s dvoulůžkovými pokoji. Oddělení slouží pro příjmy všech interně nemocných se speciálním zaměřením na poruchy metabolizmu, zvláště diabetes mellitus. Oddělení tvoří jeden funkční celek s přilehlým gastroenterologickým pracovištěm. Přístrojové vybavení umožňuje telemetrické monitorování srdečního rytmu a saturace krve kyslíkem u chodících již rehabilitujících pacientů a diagnostiku akutních cévních komplikací.

Příjmová ambulance interních oborů (PAIO)

Umístění: přízemí, od hlavního vchodu vlevo

Telefonní kontakt: 222 801 276

Zajišťuje vyšetření a příjem nemocných na interní i neurologické oddělení. Probíhají zde ambulantní vyšetření interních pacientů a předoperační vyšetření pro chirurgické obory.

Interní ambulantní trakt (INTAMB)

Umístění: 1. mezipatro, v zadním traktu budovy

Telefonní kontakt: dle oddělení

Jde o zcela nově vybudované oddělení, které vytváří vyšetřovací zázemí pro hospitalizované i ambulantní nemocné. Jeho součástmi jsou:

Laboratoř neinvazivní kardiologie
Telefonní kontakt: 222 801 239

Zajišťuje kompletní škálu kardiologických vyšetření. Byla nově vybavena ultrazvukovým přístrojem nejvyšší třídy Philips iE33 včetně jícnové sondy a přenosným ultrazvukovým přístrojem Sonosite. Vybavení laboratoře umožňuje provádění transthorakální i jícnové echokardiogtrafie. Součástí laboratoře je i přístrojové vybavení pro zátěžové testy, spirometrické vyšetření a ambulantní monitorování EKG i krevního tlaku. Veškerá invazivní kardiologická vyšetření, včetně kardiochirurgických výkonů a implantace kardiostimulátorů, jsou zajištěna ve spolupráci s Kardiocentrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Kardiologická poradna
Telefonní kontakt: 222 801 214

Zajišťuje dispenzarizaci nemocných se závažnějšími chronickými kardiologickými onemocněními.

Gastroenterologické pracoviště a poradna
Telefonní kontakt: 222 801 345, 777 363 640

Pracoviště se zabývá diagnostikou a terapií chorob celého trávicího ústrojí. Podílí se na celonárodním programu včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v ČR. Na tomto techniky špičkově vybaveném pracovišti se provádí kompletní diagnostická endoskopická vyšetření horního i dolního trávicího traktu a celé spektrum endoskopických terapeutických výkonů, jako např. polypektomie, stavění krvácení včetně skleroterapie nebo drcení a odstraňování kamenů ze žlučových cest.
Poradna zajišťuje především dlouhodobé sledování nemocných s nádorovými a ostatními závažnými onemocněními zažívacího traktu. Pečuje také o vybrané pacienty po operacích zažívacího traktu.
Další informace na stránce gastroenterologie.

Hepatologická poradna
Telefonní kontakt: 222 801 345 (13:00-15:00)

Zde jsou dlouhodobě sledováni pacienti s onemocněními jater.

Poradna pro onemocnění metabolizmu (diabetologie)
Telefonní kontakt: 222 801 392

Soustřeďuje se na péči o komplikované nemocné s cukrovkou, poruchami tukového metabolizmu a obezitou.

Neurologická ambulance
Telefonní kontakt: 222 801 213

Soustřeďuje se na péči o pacienty s neurologickým onemocněním.

Interní oddělení – odborné poradny

Jméno lékaře

Ordinace

Ordinační doba

Kontakt

echokardiografie po,út,čt,pá 8.00-15.30 222801239
prof. MUDr. Špaček Rudolf kardiologická poradna středa 10.00-14.00 222801214
kardiologická poradna denně 8.00-15.30 222801214
MUDr. Ivančo Alex gastroenterol. por., endoskopie čt 11.00-13.00 222801345
MUDr. Stefanová Magdalena gastroenterol. por., endoskopie denně 8.00-15.30 222801345
MUDr. Pivarčiová Vlasta diabetologická poradna po,út,čt,pá 8.00-16.00
středa 8.00-12.00
222801392
MUDr. Kvasničnová Hana endokrinologická ambulance úterý 8.00-12.00 222801324
  neurologická ambulance viz stránka neurologie