Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Nejčastější úrazy u seniorů a jejich léčba

15. 12. 2022 
 - NNF
Úrazy u seniorů vznikají zejména v důsledku pádu a špatné koordinace pohybu. V zimních měsících pak zpravidla představuje největší nebezpečí náledí. K vyšší úrazovosti v pokročilém věku v neposlední řadě přispívá také fyziologicky snížená pevnost kostí s řídnutím kostní tkáně – tzv. osteoporóza. O tom, jaké jsou nejčastější úrazy u seniorů a jak se léčí, jsme hovořili s MUDr. Miroslavem Sinkulem, zástupcem primáře oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Nemocnice Na Františku.

MUDr. Miroslav Sinkule

S jakými zraněními u starších občanů se nejčastěji setkáváte?

Jde například o poranění krčku stehenní kosti, zlomeniny kotníku, či poranění zápěstí nebo pažní kosti v oblasti ramenního kloubu. Pro tyto případy je u nás zajištěna nonstop péče na urgentním příjmu, kde lékař – ortoped – zhodnotí stav pacienta, doplní nezbytná vyšetření, zejména rentgenový snímek nebo CT, a doporučí indikovanou léčbu.

Pokud situace nevyžaduje operační řešení, jak v léčbě postupujete?

Poraněná část končetiny se zafixuje sádrovou dlahou nebo speciální ortézou, která zajistí znehybnění a zhojení zlomené části. Následuje postupné rozcvičení, nejlépe odborně vedenou rehabilitací. Doba léčby je většinou 6-12 týdnů.

A u složitějších úrazů?

U zlomenin s posunem neboli dislokací je doporučena operace, která se provede v celkové nebo částečné anestezii. Operační zákrok spočívá ve srovnání zlomené kosti a její stabilizaci speciálními implantáty - dlahami, šrouby nebo hřeby. Tyto implantáty zaručí pacientovi brzké obnovení hybnosti, mobility a umožní započetí časné rehabilitace, čímž se zkrátí doba rekonvalescence. Implantáty mohou zůstat v těle, nedráždí tkáně a pacient s nimi může i po zhojení zlomeniny plně fungovat.

V jakých případech může být zlomenina krčku pro pacienty seniorského věku fatální?

Pokud pacientův zdravotní stav, nejčastěji z důvodu chronických interních onemocnění, neumožňuje provést včasnou operaci, stoupá riziko úmrtí pacienta v důsledku komplikací kardiovaskulárního a dýchacího systému - vzniku bronchopneumonie a následného srdečního selhání. Čím je pacient starší, tím je riziko vzniku komplikací vyšší. Pokud to zdravotní stav dovolí, snažíme se pacienty operovat bezodkladně.

Jak u těchto pacientů předejít zápalu plic?

Riziko komplikací snižuje především včasné provedení operace v nejkratším možném termínu a následné včasné započetí odborně vedené rehabilitace. Cílem je, aby se pacient co nejdříve rozhýbal, rozchodil a mohl se vrátit k běžnému dennímu režimu a běžným činnostem.  

Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Na Františku se zabývá komplexní léčbou pohybového aparátu (vyjma operační léčby zlomenin páteře).
V nemocnici se nachází také oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, kde může pacient absolvovat následnou lůžkovou a ambulantní rehabilitaci, která je jedním ze základních předpokladů efektivní léčby úrazů pohybového aparátu.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram