Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení poskytuje komplexní operační a konzervativní léčbu onemocnění a úrazů pohybového ústrojí dospělých, s výjimkou nádorového postižení skeletu, operační léčby onemocnění a poranění páteře a dětské ortopedie. V těchto oblastech spolupracujeme s Ortopedickou klinikou Nemocnice Na Bulovce, Spondylochirurgickým oddělením Nemocnice v Motole a Klinikou dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice, které jsou jak materiálně, tak personálně velmi dobře vybavené k ošetřování těchto onemocnění a úrazů.

Oddělení provozuje dvě ortopedické ambulance a lůžkovou část, kterou tvoří ortopedická stanice pro hospitalizované pacienty po ortopedických a traumatologických výkonech a stanice jednodenní lůžkové péče (JPL), kam směřují pacienti po jednoduchých artroskopických výkonech v oblasti kolenního, ramenního, loketního i hlezenného kloubu.

Ambulance

Spektrum operační péče

Artroskopické výkony

Jedná se o miniinvazivní výkony při ošetřování onemocnění a úrazů ramenního, loketního, kolenního a hlezenného kloubu. Převážnou většinu tvoří ošetření kolenního kloubu, konkrétně ošetření menisků, ať už odstranění odtržené části menisku či jeho sešití v závislosti na věku pacienta a nálezu, plastiky předního i zadního zkříženého vazu a ošetření poranění chrupavek, ať už ve formě mozaikové plastiky či aplikace Chondrotissue.

Další významnou část artroskopických operací tvoří artroskopie ramenního kloubu. Jedná se zejména o subakromiální dekomprese při bolestech ramenního kloubu v rámci tzv. impingement syndromu, reparace ruptur rotátorové manžety a v neposlední řadě i artroskopické stabilizace ramenního kloubu po opakovaných luxacích ramenního kloubu či jiných instabilitách. U poranění kostí v oblasti kolene provádíme ošetření v kombinaci artroskopie a rtg zobrazení na sále s osteosyntézou z malého operačního přístupu.

Tým lékařů zabývajících se artroskopickými výkony je velmi zkušený. Většina z nich absolvovala stáže a školení na renomovaných zahraničních artroskopických klinikách a vzhledem ke svým výsledkům a zkušenostem působí jako lékaři předních sportovních oddílů a reprezentací České republiky, z nichž lze jmenovat basketbalové reprezentace mužů, žen i mládežnických reprezentací a fotbalové kluby 1. ligy.

Materiálové a přístrojové vybavení k artroskopickým výkonům je na nejvyšší možné úrovni.

Úrazy

Operace u úrazů v oblasti končetin provádíme v celém rozsahu současných možností, za použití moderních úhlově stabilních implantátů a hřebovacích technik, s možností využití miniinvazivních postupů, kombinace rtg a artroskopické asistence. Odbornou úroveň a moderní trendy v ošetřování úrazů si naši lékaři zvyšují stážemi na renomovaných traumatologických klinikách a účastí na celostátních či zahraničních seminářích věnovaných vždy konkrétní traumatologické problematice.

Nedílnou součástí operační péče na našem oddělení je endoprotetika, tedy implantace totální náhrady kolenního a kyčelního kloubu u degenerativních, poúrazových či vrozených postižení těchto kloubů. Rovněž u akutních úrazů, tam kde není možno použít osteosyntézu zlomeniny krčku stehenní kosti, se použije endoprotéza totální nebo částečná.

U štíhlých pacientů ve vhodné indikaci provádíme implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu z miniinvazivního přístupu. V poslední době zavádíme i resurfacing (náhradu povrchu hlavice) ramenního kloubu v indikovaných případech. V rámci endoprotetických operací jsme schopni řešit i většinu komplikací po implantacích endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu včetně výměny uvolněné endoprotézy či zlomeniny v oblasti implantovaných endoprotéz. Používáme moderní zahraniční implantáty podle jednotlivých indikací na současné evropské úrovni. Vzhledem k počtu lůžek a indikačním limitacím neprovádíme na našem pracovišti totální náhrady ramenního, loketního a hlezenného kloubu, stejně jako náhradu zápěstí. Operace těchto náhrad je vyhrazena specializovaným klinickým pracovištím.

Spektrum operací prováděných na velmi dobré úrovni na našem oddělení doplňuje chirurgie a traumatologie zápěstí a ruky. Lékař věnující se této problematice si soustavně zvyšuje svou erudici účastí na zahraničních seminářích a konzultacemi s lékaři specialisty Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou.

Ostatní operace

Mezi další námi prováděné operační výkony patří operace pro deformity a onemocnění nohou, vbočené palce, plochonoží, deformity prstů, dále rekonstrukční operace po úrazech a při poruchách osy končetin, komplikace hojení zlomenin, zánětlivá onemocnění a operace nekomplikovaných nezhoubných nádorů končetin, úžinové syndromy (např. karpální tunel) a jiné.

Čekací doby

Orientační čekací doba plánovaných výkonů u artroskopických výkonů v rámci jednodenní lůžkové péče (JPL) je do 4 týdnů, u kloubních náhrad 9 - 13 měsíců, u ostatních plánovaných výkonů přibližně 3 měsíce.

Objednací doby jsou orientační a závisí i na operační vytíženosti konkrétního lékaře. Výjimku tvoří akutní indikace ve všech skupinách, kde se ošetření provede co nejdříve podle stupně naléhavosti.

Pokoje

Oddělení disponuje standardními dvoulůžkovými až třílůžkovými pokoji a jedním jednolůžkovým pokojem s nadstandardním vybavením.

Ceník nadstandardního ubytování

Jeden třílůžkový pokoj je koncipován jako pokoj dospávací a slouží k monitorování pacientů bezprostředně po operačním výkonu.

Pro pacienty po náhradách velkých kloubů a závažnějších traumatech má oddělení k dispozici tři lůžka na Multioborové jednotce intenzivní péče. Zde je odborná péče o pacienty zajišťována erudovaným lékařským a středně zdravotnickým personálem s odborností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Operační sály

MUDr. Miroslav Sinkule

Primář Kontakt →

MUDr. Tomáš Krupka

Vedoucí lékař lůžkového oddělení Kontakt →

MUDr. Josef Liška

Vedoucí lékař ambulancí Kontakt →

Mgr. Blanka Bulisová

Vrchní sestra Kontakt →

Jakub Bláha, DiS.

Staniční sestra lůžkového oddělení Kontakt →

Kristina Štěpánková

staniční sestra operačních sálů Kontakt →

MUDr. Miroslav Sinkule

Primář Kontakt →

MUDr. Václav Čečelovský

Lékař Kontakt →

MUDr. Lívia Juríková

Lékařka Kontakt →

MUDr. Ondřej Helvich

Lékař Kontakt →

MUDr. Július Jakubík

Lékař Kontakt →

MUDr. Tomáš Krupka

Lékař Kontakt →

MUDr. Josef Liška

Lékař Kontakt →

MUDr. Pavel Říman

Lékař Kontakt →

plk. MUDr. Lubomír Zelenka, Ph.D.

Lékař Kontakt →

MUDr. Marek Žižka

Lékař Kontakt →

Ambulance

Objednávání
222 801 301

Příjmová kancelář

222 801 301

Lůžkové oddělení

Sesterna
222 801 251

Operační sály

222 801 248
Ambulance
hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
Kartotéka, příjmová kancelář
hlavní budova, přízemí vlevo
Lůžkové oddělení
hlavní budova, 1. patro
Jednodenní lůžková péče (JPL)
hlavní budova, 1. patro
JIP
hlavní budova, 2. mezipatro (Multioborová jednotka intenzivní péče)
Operační sály
hlavní budova, 3. patro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram