Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

O bariatrické pacienty se bude starat nový tým odborníků

21. 03. 2023 
 - NNF

Nemocnice Na Františku v pondělí 20. března znovuobnovila chod metabolicko-bariatrické sekce chirurgického oddělení, která se zabývá bariatrickými výkony u pacientů trpících obezitou. O pacienty se bude starat nový tým specialistů z oblasti obezitologie, batiatrické chirurgie, výživového poradenství, psychologie a farmakoterapie.

Bariatrické operace pomáhají pacientům nejen výrazně snížit hmotnost, ale také významně přispívají k léčbě nejrůznějších přidružených onemocnění spojených s obezitou, jako je například cukrovka, vysoký tlak, refluxní onemocnění jícnu,  syndrom polycystických ovarií spojený s poruchou plodnosti a další.

Pacienti, kteří mají zájem řešit svoji obezitu nejmodernějšími metodami za pomoci našich specialistů, se mohou objednat ke konzultaci zasláním vyplněného formuláře, který naleznou na našich webových stránkách. "S pacientem pak domlouváme individuální schůzku v bariatrické ambulanci, kde vyhodnotíme příčiny obezity a zhodnotíme zdravotní stav pacienta. Poté buď pacienta začneme s nutričními terapeutkami připravovat na operaci, nebo zvolíme konzervativní postup, kdy je pacientovi nastaven jídelníček a eventuální léková terapie," vysvětluje chirurg MUDr. Tomáš Záhora, který bariatrické operace provádí.

Zároveň dodává, že pacient musí před operací projít několikaměsíční přípravou. "Ta zahrnuje úpravu jídelníčku nutriční terapeutkou (někdy se přidává i cvičení s fyzioterapeutem), dále musí pacient projít psychologickým vyšetřením, jehož účelem je zjistit, zda je pacient schopen zvládat dietní omezení, která musí po bariatrickém výkonu dodržovat, a dále provádíme úpravu lékové terapie ve spolupráci s naší klinickou farmakoložkou," vyjmenovává všechny postupné kroky MUDr. Záhora.

Členy nového týmu metabolicko-bariatrické chirurgie pod vedením primáře chirurgického oddělení MUDr. Roberta Stona jsou přední český obezitolog a internista prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., chirurg MUDr. Tomáš Záhora, nutriční terapeutka Bc. Veronika Kubíková, klinická farmaceutka PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., klinická psycholožka Mgr. Jana Žmolíková a nutriční terapeutky Obezitologického centra VFN Bc. Kateřina Moravcová a Bc. Iveta Kaiserová. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram