Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Ergoterapeut je členem rehabilitačního týmu, který se specifickými metodami a technikami snaží pacientům pomoci k vyšší míře soběstačnosti. U osob s postižením horní končetiny je trénována funkce ruky, v případě kognitivního deficitu je možné terapii zaměřit na trénink paměti, pozornosti, orientace a další. Ergoterapeut také vybírá vhodné kompenzační pomůcky pro soběstačnost a mobilitu a řeší úpravu prostředí k bezbariérovosti. Terapie probíhá individuálně.

V našem zdravotnickém zařízení využíváme ergoterapii především na lůžkovém rehabilitačním oddělení a na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Pokud to naše kapacity umožňují, jsme schopni poskytnout služby ergoterapeuta i pacientům docházejícím ambulantně.

Mgr. Zuzana Jarošová

Ergoterapeutka Kontakt →

Bc. Simona Bartošová

Ergoterapeutka Kontakt →

Podle individuální dohody

Mgr. Zuzana Jarošová
pondělí – pátek
Bc. Simona Bartošová
pondělí – úterý
Objednání
222 801 295
hlavní budova, zadní trakt, 2. patro, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny – lůžková část
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram