Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Dárci a sponzoři

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří se rozhodli přispět jakoukoliv finanční částkou nebo nefinančním darem naší nemocnici.

Vaše dary nám pomáhají vytvářet příjemné, moderní prostředí jak pro naše pacienty, tak i zdravotnický personál, který se o nemocné stará.

Jak darovat

Nemocnice může dar převzít pouze na základě předem uzavřené darovací smlouvy. 

Jelikož jsme vázáni tímto zákonným pravidlem, dovolujeme si vás požádat, abyste před samotným zasláním peněz nebo poukázáním hmotného daru kontaktovali naše právní oddělení nebo sekretariát, který připraví darovací smlouvu a dohodne s vámi její znění. Pokud budete chtít dar poukázat konkrétnímu oddělení nebo na konkrétní účel, je možné tuto specifikaci ve smlouvě uvést.

Podpis smlouvy se může uskutečnit buď osobně na právním oddělení, nebo elektronickou cestou bez nutnosti osobní účasti.

Děkujeme.

Podle zákona o daních z příjmu je možné za zákonem stanovených podmínek odečíst hodnotu poskytnutých darů od daňového základu a snížit tím výši odvedené daně.

Kontakty pro dárce

JUDr. Alena Hanilcová

Vedoucí právního oddělení Kontakt →

Ivana Kameníková

Sekretářka Kontakt →

Dárcovský účet

Dárcovský účet35-77033011 / 0100

Kontakt pro sponzorskou spolupráci

Mgr. et Mgr. Lucie Krausová

Vedoucí kanceláře ředitele, tisková mluvčí Kontakt →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram