Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Dárci a sponzoři

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří se rozhodli přispět jakoukoliv finanční částkou nebo nefinančním darem naší nemocnici.

Vaše dary nám pomáhají vytvářet příjemné, moderní prostředí jak pro naše pacienty, tak i zdravotnický personál, který se o nemocné stará.

Jak darovat

Nemocnice může dar převzít pouze na základě uzavřené darovací smlouvy. 

Jelikož jsme vázáni tímto zákonným pravidlem, dovolujeme si vás požádat, abyste před samotným zasláním peněz nebo poukázáním hmotného daru kontaktovali naše právní oddělení nebo sekretariát, kteří připraví darovací smlouvu a dohodnou s vámi termín jejího podepsání. Podpis smlouvy je možné vyřídit také elektronickou cestou z pohodlí vašeho domova. Děkujeme.

Kontakty a vzor smlouvy naleznete níže na této stránce.

Vzor smlouvy

Ve smlouvě si můžete zvolit, zda má být dar využit ke konkrétnímu účelu či pro konkrétní oddělení, nebo zda jej může nemocnice použít na svůj provoz bez bližšího určení. 

Dárcovský účet

Dárcovský účet35-77033011 / 0100

Kontakty pro dárce

JUDr. Alena Hanilcová

Vedoucí právního oddělení Kontakt →

Ivana Kameníková

Sekretářka Kontakt →

Kontakt pro sponzorskou spolupráci

Mgr. Lucie Krausová

Vedoucí komunikace a propagace Kontakt →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram