Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Přístup k informacím

Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá Nemocnici Na Františku povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Zároveň stanovuje podmínky, za nichž se informace poskytují, a postup vyřizování žádostí.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NA ŽÁDOST

Žádost o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně v Nemocnici Na Františku nebo písemně.

Adresa

Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1

Elektronická podatelna

E-mailinfo@nnfp.cz
Datová schránkafgwjie3

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

  • Žádost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Na Františku obdrží.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nemocnici Na Františku a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
  • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  • Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Nemocnice Na Františku.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Lhůta pro poskytnutí informace je

15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram