Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Kaplanská služba

Kaplanská služba je nedílnou součástí komplexní péče v moderních zdravotnických zařízeních. Jde o podporu nejen fyzického, ale i psychického a duševního uzdravení. Nemocnice Na Františku nabízí tuto službu svým pacientům a jejich blízkým zcela zdarma.

Kaplanská služba je k dispozici pro všechny pacienty a jejich rodiny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání či životní přesvědčení. Naše kaplanka Veronika Kordíková je vyškoleným pracovníkem s odbornou erudicí, který je plně kompetentní poskytovat útěchu, naslouchat či nabízet duchovní podporu v těch nejsložitějších životních momentech.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost.

Nemocniční kaplan poskytuje:

  • osobní setkání a rozhovory
  • lidskou blízkost
  • naslouchání a doprovázení v době nemoci
  • pomoc při hledání řešení osobních problémů, při překonávání osamělosti a nápomoc při hledání smíření, pochopení a naděje

Nemocniční kaplan zajišťuje:

  • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví podle náboženského vyznání nemocného
  • pacientům, kteří mají zájem, nabízí uspokojování duchovních potřeb, např.: četbu Bible či jiné duchovní literatury, společnou modlitbu a požehnání

Jak službu nemocničního kaplana zajistit

Kaplanskou službu je možné domluvit přímo s kaplankou nebo prostřednictvím zdravotnického personálu na oddělení, které má pacienta v péči.

Mgr. Veronika Kordíková, DiS.

Nemocniční kaplanka Kontakt →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram