Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Sociální poradenství

Nemocnice Na Františku poskytuje zdarma základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poradenství zajišťuje:

Mgr. Jiří Němec

Sociální pracovník Kontakt →

Bc. Martina Güntherová, DiS.

Sociální pracovnice Kontakt →
Konzultacepondělí – pátek po telefonické domluvě
středa bez objednání 14:00 - 16:00 hodin

Kancelář se nachází ve 2. mezipatře hlavní části budovy (vedle oddělení MOJIP).

Sociální pracovnice také dochází za pacienty na oddělení.

Komu je sociální poradenství určeno

  • rodinným příslušníkům hospitalizovaných pacientů, kteří potřebují poradenství a konzultaci ohledně nastalé situace a jejího možného řešení
  • pacientům zcela osamělým, kteří z nějakého důvodu (např. nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti atd.) nejsou schopni svoji situaci řešit
  • pacientům, kteří nejsou schopni svoji nepříznivou sociální situaci zvládnout vlastními silami, a to ani s pomocí svých blízkých

Sociální práce ve zdravotnictví a činnost zdravotně sociální pracovnice

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd. podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje. Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci. Zdravotně sociální pracovnice podporuje aktivní účast pacientů a jejich blízkých na rozhodování o možnostech další péče po propuštění. Cílem je poskytnout informace potřebné k výběru a zajištění optimální zdravotně sociální péče o pacienta po propuštění. Při řešení sociální situace pacienta je důležité získat objektivní pohled na jeho situaci.

Příklady nejčastější konkrétní pomoci:

  • poradenství či zajišťování pečovatelské služby, ošetřovatelské agentury, následné péče
  • informace o sociálních zařízeních
  • pro dlouhodobě nemocné pacienty a jejich rodinné příslušníky či blízké i pomoc při zařizování žádostí o přijetí do domovů pro seniory nebo jiných sociálních pobytů atd.
Zobrazit na mapě

Ke stažení

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram