Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Zdravotně sociální služby

Nemocnice Na Františku poskytuje zdarma základní sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zdravotně sociální služby zajišťuje zdravotně sociální pracovnice:

JménoMgr. Kateřina Benešová
AdresaNemocnice Na Františku
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
Telefon i fax222 801 250
E-mailbenesova@nnfp.cz
Konzultacepondělí – pátek: po telefonické domluvě denně
bez objednání: středa 14:00–16:00 hodin.

Kancelář se nachází v 2. mezipatře hlavní části budovy (vedle oddělení MOJIP). Zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na oddělení a má pracovní aktivity i mimo budovu.

Komu je sociální služba určena

  • rodinným příslušníkům hospitalizovaných pacientů, kteří potřebují poradenství a konzultace ohledně nastalé situace a jejího možného řešení
  • pacientům zcela osamělým, kteří z nějakého důvodu (např. nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti atd.) nejsou schopni svoji situaci řešit
  • pacientům, kteří nejsou schopni svoji nepříznivou sociální situaci zvládnout vlastními silami, a to ani s pomocí svých blízkých

Sociální práce ve zdravotnictví a činnost zdravotně sociální pracovnice

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd. podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje. Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci. Zdravotně sociální pracovnice podporuje aktivní účast pacientů a jejich blízkých na rozhodování o možnostech další péče po propuštění. Cílem je poskytnout informace potřebné k výběru a zajištění optimální zdravotně sociální péče o pacienta po propuštění. Při řešení sociální situace pacienta je důležité získat objektivní pohled na jeho situaci.

Příklady nejčastější konkrétní pomoci:

  • poradenství či zajišťování pečovatelské služby, ošetřovatelské agentury, následné péče
  • informace o sociálních zařízeních
  • pro dlouhodobě nemocné pacienty a jejich rodinné příslušníky či blízké i pomoc při zařizování žádostí o přijetí do domovů pro seniory nebo jiných sociálních pobytů atd.

Ke stažení

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram