Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Divertikulární nemoc střeva

Divertikulární nemoc tlustého střeva  (výchlipky) je typickou civilizační nemocí vyskytující se ve vyšším věku až u třetiny populace, nad 70let věku dokonce až u 50 % populace. Divertiklů na tlustém střevě bývá často větší množství.  Nemoc bývá bezpříznaková. Asi u jedné třetiny těch, kteří mají divertikly na tlustém střevě (v našem státě typicky na levé části tračníku, na esovité kličce), však propukne zánět některého z divertiklů a poté dochází k akutním bolestem břicha v levém podbřišku, které řadíme mezi tzv. náhlé příhody břišní. V tu chvíli dochází k vzestupu zánětlivých parametrů v krvi (počtu bílých krvinek, CRP) a na ultrazvuku a někdy i na rentgenu se zobrazují typické nálezy. Někdy je nutné doplnit i CT vyšetření břicha, zejména při podezření na komplikovaný průběh zánětu.   

Zánět se nejčastěji podaří zvládnout konzervativní léčbou bez operace (infúzní léčbou, antibiotiky), avšak asi u 5-10 % takto postižených osob má zánět těžký průběh, který je nutné operovat akutně, nebo po zklidnění zánětu plánovaně.  

U 15 % pacientů se zánět divertiklů v čase opakuje. Dokonce podle jedné kalifornské studie na cca 210 tisících pacientech je pravděpodobnost opakování zánětu po první atace cca 9 % do 1 roku, avšak pravděpodobnost dalšího zánětu po čtvrté atace je již 65 % do 1 roku, což znamená, že s každou další atakou se exponenciálně zvyšuje pravděpodobnost další ataky během následujících 12 měsíců. 

Pokud se záněty často opakují, byť s mírnými průběhy, a pacienta obtěžují, zhoršují mu kvalitu života, pak i v tomto případě doporučujeme plánované operační řešení.  

V mezidobí mezi záněty bývají pacienti buď bezpříznakoví, nebo trpí neurčitými bolestmi v levém podbřišku, nadýmáním, břišním dyskomfortem a křečemi, zácpami, někdy urgentními průjmy, bolestmi hráze. 

V léčbě divertikulární nemoci na tlustém střevě se uplatňují dietní a režimová opatření, antibiotika, infuze, probiotika, střevní chemoterapeutika. Pacienty je nutno vyšetřit kolonoskopicky. Konzervativní terapie je doménou gastroenterologů, při selhání konzervativní terapie a přetrvávajících obtížích je na místě konzultace s chirurgem, který se danou problematikou zabývá. 

Plánovaný zákrok lze s výhodou provést laparoskopicky, tyto operace mají dobré funkční i kosmetické výsledky a jsou zatíženy malým množstvím komplikací.

Akutní operace jsou naopak často vedeny řezem a bývají nezřídka zakončeny stomií (vývodem) střeva.

Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Stomická poradna

Pacientům s rakovinou tlustého střeva a konečníku a pacientům s divertikulární nemocí, kteří prodělali operační výkon se založením stomie (střevního vývodu) poskytujeme odborné služby v rámci stomické poradny. Zde lze s lékařem probrat eventuální možnosti zrušení stomie, úpravu stomie při její špatné funkci nebo při obtížích s parastomální kýlou. Poradnu lze navštívit bez objednání v uvedených ordinačních hodinách. Je otevřena pro pacienty operované nejen v naší nemocnici, ale i v jiných zdravotnických zařízeních.

Stomická poradna

Ambulance

Onkochirurgická,  gastroenterochirurgická a indikační poradna

MUDr. Robert Ston

Primář Kontakt →
STŘEDA09:00 – 14:30prim. MUDr. Robert Ston
Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Pacienti se před příchodem do ambulance nahlásí v kartotéce. (hlavní budova, přízemí vlevo)

hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram