Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Proktologie

Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku provádí operace hemoroidů Longovou metodou již od roku 2002 a podílelo se na zavádění této metody u nás do klinické praxe. Za uvedenou dobu odoperoval proktologický tým touto metodou více než 2 500  pacientů, což je jeden z nejvyšších souborů pacientů operovaných Longovou metodou v České republice.

V Nemocnici Na Františku bylo také založeno referenční centrum Longovy metody, v jehož rámci probíhala školení lékařů z nemocnic z celé ČR. Kromě teorie měli možnost zúčastnit se i praktického nácviku na operačních sálech. V průběhu let těmito kurzy prošlo celkem 196 chirurgů. Od začátku roku 2008 je Longova operace zařazena do seznamu výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Provádíme také operace hemoroidů klasickou operační metodou – hemoroidectomií. Nižší  stupeň  hemoroidálního  onemocnění  řešíme ambulantně ligací nebo  ošetřením s  pomocí  laseru. Jedná se o metodu HeLP (Haemorrhoid Laser Procedure) prováděnou ambulantně bez nutnosti anestesie a omezení životního stylu.

Pacienty k těmto operacím (ale i jiným výkonům v oblasti konečníku) indikujeme a zajišťujeme následnou pooperační péči v rámci proktologických poraden.

Operace hemoroidů Longovou metodou

Onemocnění hemoroidů je velmi častým problémem, se kterým se setkáváme u pacientů v chirurgických ambulancích. Udává se, že 4,5 % naší populace má symptomatické problémy s hemoroidy. Operační léčba hemoroidů v dnešní době zahrnuje širokou škálu výkonů, některé z nich lze provádět i ambulantně. V pokročilé fázi onemocnění (tzn. III. a IV. stupeň onemocnění) je již nutno přistoupit k operačnímu řešení, které se provádí v celkové nebo svodné anestesii na operačních sálech za několikadenní hospitalizace. Mezi nejmodernější operační léčbu hemoroidálního onemocnění patří tzv. Longova metoda. Tuto operaci zavedl do klinického použití italský profesor Antonio Longo v roce l998.

Longova operace je radikální, bezpečná a pro pacienta šetrná operace, která umožňuje brzký návrat k pracovním i mimopracovním aktivitám bez omezení. Řeší nejen pokročilé hemorhoidální onemocnění, ale s velmi dobrým efektem současně i prolaps anorektální sliznice, kdy vrací tkáň anorekta zpět do své fyziologické pozice. Správná indikace pro pacienta nejvhodnějšího způsobu léčby a její provedení zkušeným a proškoleným chirurgem je základem úspěchu operace a nízkého procenta komplikací.

Proč zvolit Longovu metodu

Na rozdíl od klasických operací hemoroidů se provádí jednorázovým instrumentem – tzv. staplerem. Spočívá v cirkulárním vytětí sliznice a podslizniční tkáně rekta a v sešití jemnými svorkami do původní anatomické pozice. Řeší příčinu a ne pouze následek hemoroidálního onemocnění jako v případě klasických operací. Odstraněním prolapsu navrací hemoroidální tkáň zpět do své fyziologické polohy. Tak je vyřešena hlavní příčina hemoroidálního onemocnění – uvolnění sliznice anorekta. Současně se přerušením cév výrazně omezuje přítok krve do těchto tkání. Vlastní operace probíhá, na rozdíl od klasických operací, v oblasti se slabou senzitivní inervací, proto jsou pooperační bolesti výrazně menší a hojení rychlé. Dalšími výhodami jsou výrazně kratší doba operace a s tím související kratší doba trvání anestesie, dále kratší doba hospitalizace a doba trvání pracovní neschopnosti, rychlý návrat k plné fyzické aktivitě a mnohem nižší riziko recidivy.

Dále dle našich zkušeností je použití klasických operací v léčbě hemorhoidálních uzlů spojeno s vyšším užíváním analgetik. U pacientů, kteří podstoupili operaci dle Longa, je užití analgetik opiátových i neopiátových významně nižší. Většina z pacientů vystačí s běžnými analgetiky v prvních pooperačních dnech, někteří se obejdou i bez nich. Pouze malé procento pacientů vyžaduje podání opiátových analgetik.

Samostatnou kapitolou jsou zevní hemoroidy a kožní duplikatury, které samotná Longova metoda neřeší, obtěžují však pacienty hlavně při hygieně konečníku. Proto je ošetřujeme společně při operaci Longovou metodou jejich jednoduchou excizí.

Pro koho je tato metoda vhodná

Nejčastější indikací k operaci je hemoroidální onemocnění III. stupně (68 % pacientů) a IV. stupně (20 % pacientů). Ve výrazně menším počtu jsou hemoroidy II. stupně či izolované prolapsy (do 10 %). Všichni pacienti s anorektálními obtížemi jsou vyšetřeni v proktologické poradně a je jim doporučen vhodný terapeutický postup (konzervativní či operační). Současně jim vždy podrobně vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých zákroků. Všem pacientům provádíme anoskopické vyšetření. U nemocných starších 50 let nebo v případě pozitivní rodinné anamnesy na nádorová onemocnění tlustého střeva indikujeme kolonoskopické vyšetření. Požadujeme standartní předoperační vyšetření dle WHO a v anamnese se také zaměřujeme na užívání protisrážlivých léků (např. Warfarin).

Průběh zákroku

Pacientům, u kterých je Longova operace indikovaná, podrobně vysvětlujeme princip operace.
Operaci provádíme zásadně při krátkodobé hospitalizaci. Samotný výkon je veden po přípravě klysmaty v celkové nebo spinální anestesii. Celková doba hospitalizace při této operaci je 2-3 dny. Průměrná pracovní neschonost dosahuje 10 dnů. Pacienty kontrolujeme 3 týdny po propuštění a následně po dvou měsících. Další kontroly jsou individuální dle stavu pacienta.

Možné komplikace

Jako u každé operační metody může i u této operace dojít ke komplikacím. Nejčastější peroperační komplikací je krvácení ze staplerové sutury. Proto je nutné po vyjmutí stapleru provést přiloženým semicirkulárním anoskopem kontrolu sutury a případný zdroj krvácení celkem snadno ošetřit křížovým stehem. Díky typu v současnosti používaných staplerů na našem pracovišti četnost výskytu této komplikace výrazně poklesla. Pozdní krvácení po propuštění pacienta, které by bylo nutné ošetřit chirurgicky, je velmi zřídka.

Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
proktologie@nnfp.cz

Ambulance

MUDr. Zdeněk Šebesta

Zástupce primáře Kontakt →

MUDr. Tomáš Záhora

vedoucí lékař Kontakt →

MUDr. Jan Černý

Lékař Kontakt →
STŘEDA09:00 – 14:30MUDr. Zdeněk Šebesta
MUDr. Jan Černý
ČTVRTEK09:00 – 14:00MUDr. Tomáš Záhora
Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
proktologie@nnfp.cz

Pacienti se před příchodem do ambulance nahlásí v kartotéce (hlavní budova, přízemí vlevo)

hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram