Zřizovatel nemocnice

Přijetí k hospitalizaci

Následující informace přijměte prosím jako naši pomoc, aby Váš pobyt v nemocnici nebyl poznamenán zbytečným nedorozuměním.

Příjem pacientů k hospitalizaci, kteří jsou objednaní na plánovaný výkon, probíhá v přijímací kanceláři umístěné v přízemí hlavní budovy. K přijetí do nemocnice se dostavte v dobu, kterou Vám určil Váš ošetřující lékař. Vezměte s sebou všechnu dokumentaci, která se vztahuje k plánované hospitalizaci (výsledky vyšetření, lékařské zprávy, event. rtg snímky apod.).

Do nemocnice si vezměte občanský průkaz, platnou průkazku zdravotní pojišťovny a dále jen věci běžné denní potřeby (pyžamo, župan, obuv na přezutí, ponožky, ručník, hygienické potřeby, toaletní papír).

Větší finanční obnos nebo cenné věci si můžete po dobu hospitalizace uložit v trezoru v přijímací kanceláři. Mobilní telefony, MP3 přehrávače apod. zamykejte při odchodu z pokoje do nočních stolků, popř. je nechávejte na sesterně oddělení.

PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI

Při přijetí do nemocnice s Vámi lékař sepíše příjmový protokol a seznámí Vás s plánovaným postupem jednotlivých vyšetření. Na důkaz toho, že jste byl informován o postupu Vašeho léčení podepíšete tzv. Pozitivní reverz – tj. doklad o tom, že souhlasíte s hospitalizací a navrženými postupy léčby.

Pozitivní revers str.1, str.2

V případě, že nebudete při akutním onemocnění souhlasit s hospitalizací, bude po Vás lékař vyžadovat podepsání tzv. Negativního reverzu – tj. doklad o tom, že odmítáte hospitalizaci a berete na vědomí všechna možná rizika s tím spojená.

Negativní revers str.1, str.2

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Dle Charty práv pacientů máte právo na poskytnutí kompletních informací o Vašem zdravotním stavu a charakteru onemocnění. Při přijetí sdělte lékaři, komu z Vašich blízkých je možno veškeré informace sdělit. Všichni zaměstnanci nemocnice jsou podle Zákona č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, vázáni povinnou mlčenlivostí. Důvěrné informace o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky.

LÉKY

Do nemocnice si s sebou přineste všechny léky, které užíváte, při propuštění je dostanete zpět. Sdělte při přijetí lékaři, jaké dávky léků užíváte a on posoudí, které budete užívat i během hospitalizace. Pokud Vám bude medikace změněna, po propuštění užívejte jen léky, které Vám byly předepsány, předchozí již neberte.

KOUŘENÍ

V celém areálu nemocnice platí přísný zákaz kouření!

STRAVA

V závislosti na charakteru Vašeho onemocnění Vám lékař předepíše i odpovídající stravu, která je významnou součástí léčby. Pokud Vám lékař naordinuje stravu s omezením např. koření, tuku nebo soli, může se Vám zdát zpočátku bez chuti, ale je nutno si uvědomit, že Váš zdravotní stav a Vaše onemocnění tuto úpravu vyžaduje. Z opodstatněných důvodů lze upravit Vaši stravu na 1/2 porce nebo 1 1/2 porce po dohodě s lékařem.

Diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky na tabletovém systému. Vaše strava je jmenovitě expedována ze stravovacího provozu na jednotlivá oddělení nemocnice.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky ke stravě, obraťte se na staniční sestra oddělení nebo na ošetřujícího lékaře. Jakékoliv připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

PROPUSTKY A VYCHÁZKY

Pokud to Váš zdravotní stav dovoluje, můžete oddělení opustit se souhlasem službu mající sestry na krátkou vycházku do areálu nemocnice (nákup v bufetu, procházka s návštěvou v zahradě apod.). Vystavení propustky je nutno předem domluvit s primářem příslušného oddělení a povoluje se jen ve výjimečných případech.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

Režim návštěv pacientů se řídí aktuálním řádem příslušného oddělení a může být omezen v závislosti na aktuální epidemické situaci nebo z jiných důvodů. Případná omezení jsou zveřejňována v aktualitách.

Doporučené návštěvní hodiny jsou:

pondělí až pátek 14:00 – 17:30 hodin
soboty, neděle a svátky: 14:00 – 17:30 hodin

Na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení je vhodné si čas návštěvy předem domluvit s ošetřujícím lékařem.

NADSTANDARDNÍ POKOJE A APARTMÁNY

V případě Vašeho zájmu si můžete předem se sekretářkou oddělení dojednat pobyt na nadstandardním pokoji nebo apartmánu. Jedná se jednolůžkové pokoje s vlastním telefonem, televizí, sociálním zařízením a možností připojení k internetu. Jelikož se jedná o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, cenu za pobyt hradíte zvlášť. Tyto platby jsou stanoveny v ceníku na příslušné stránce.